Oznamy pre farnosť Zvolen - mesto

17.02. - 22.02. 2020 8. Týždeň

  • 17.2.2020 – PONDELOK – PO 6. NEDELI CEZ ROK – 6.30; 12.00; 17.00
  • 18.2.2020 – UTOROK – PO 6. NEDELI CEZ ROK – 6.30; 12.00; 17.00
  • 19.2.2020 – STREDA – PO 6. NEDELI CEZ ROK – 6.30; 12.00; 17.00
  • 20.2.2020 – ŠTVRTOK – PO 6. NEDELI CEZ ROK – 6.30; 12.00; 17.00
  • 21.2.2020 – PIATOK – PO 6. NEDELI CEZ ROK – 6.30; 12.00; 17.00; LIESKOVEC 18.00
  • 22.2.2020 – SOBOTA – KATEDRA SV. PETRA, APOŠTOLA, SV. – 6.30; 18.00; sv. omša pre pacientov v nemocnici 15.30
  • 23.2.2020 – NEDEĽA – PO 7. NEDELI CEZ ROK – 7.00; 9.00; 10.30; 19.00; LIESKOVEC 9.30; ZOLNÁ 11.00
  • V sobotu 22.2. Cirkev slávi sviatok - Katedra sv. Petra, apoštola. V tento deň je možnosť získať úplné odpustky za obvyklých podmienok: návšteva katedrálneho chrámu, modlitba Otče náš a Verím v Boha.
  • Srdečne pozývame všetky deti na farský detský karneval, ktorý sa uskutoční v sobotu 22.2. o 15.00 hod. v telocvični CZŠ. Bližšie informácie sú na výveske.
  • farský časopis NAŠE SPOLOČENSTVO nájdete na fb Farnosť Zvolen-mesto

Vitajte na stránkach projektu farské oznamy!

Projekt vzniká z túžby prispieť  aj takýmto spôsobom ku aktívnejšiemu životu farností na Slovensku.
Jeho cieľom je, aby každý veriaci kresťan mal možnosť jednoduchého prístupu ku nedeľným farským oznamom,
a tak sa mohol ľahšie zapojiť do diania vo svojej farnosti.

Stránka farskeoznamy.sk dáva možnosť uverejniť  nedeľné oznamy v elektronickej podobe
pre svojich farníkov aj v tých farnostiach, ktoré nemajú svoju vlastnú internetovú 
stránku.

Pozývame vás, aby ste za zapojili do projektu tak,
že budete pridávať oznamy za svoju farnosť
(ako kňaz alebo ako veriaci laik v spolupráci s kňazom vašej farnosti).

Ďakujeme!