Oznamy pre Farnosť Púchov

11.01. - 17.01. 2021 2. Týždeň

  • Verejné slávenie bohoslužieb: vo farnosti Púchov je stále pozastavené až do odvolania. Všeobecný dišpenz (oslobodenie): od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a v dni prikázaných sviatkov zostáva stále v platnosti. Streamovanie (on-line prenos sv. omše cez internet): pokračuje za účasti celebrujúceho kňaza a nevyhnutnej asistencie vo filiálnom kostole v Streženiciach v nedeľu o 8.30, prostredníctvom nášho farského webu. Všetky ostatné aktivity verejného charakteru sú zrušené do dovolania. Predsieň kostola: bude otvorená vo zvyčajnom čase. Trojkráľovú vodu, ktorá je umiestnená v predsieni kostola, si môžete zobrať v rámci nevyhnutnej cesty na nákup, na pohreb, na krst, alebo pri uplatnení niektorej z ďalších výnimiek zo zákazu vychádzania. Keď sa voda minie, priebežne prichystáme ďalšiu. Vstup do predsiene kostola je možný iba individuálne, obrad posvätenia príbytku bez kňaza, čiže laikmi, sa nachádza na webe našej farnosti.
  • V liturgickom týždni budeme sláviť:  v stredu ľubovoľnú spomienku na sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi;  2. nedeľu. Sviatosť krstu, manželstva a pohreby: budeme podľa aktuálnej vyhlášky Vúz, za dodržania všetkých predpisov, sláviť v počte 6 ľudí. Do tohto počtu sa nepočíta vykonávateľ obradu, nevyhnutná asistencia a pracovníci zabezpečujúci obrad. Informácie o možnosti nahlásenia úmyslov sv. omší v roku 2021: získate na telefónnom čísle farského úradu.
  • Úmysly sv. omší, ktoré budú slávené vo filiálnom kostole v Streženiciach: bude možné nahlásiť v sakristii u pani kostolníčky po skončení zákazu vychádzania. K dispozícii je však iba približne 150 úmyslov, nakoľko ide o filiálny kostol. Vzhľadom na tento obmedzený počet je nutná regulácia, čo znamená, jeden úmysel pre jednu rodinu. Takisto si je nutné uvedomiť, že nie je možné držať sa presného dátumu, čo znamená, že sv. omše budú zapisované podľa poradia až do vyčerpania úmyslov. V prípade záujmu o vyšší počet úmyslov sv. omší, odporúčame nahlásiť si ich na slávenie vo farskom kostole v Púchove, alebo poslať na misie prostredníctvom farského úradu. V minulom roku sa nám veľmi osvedčila možnosť podpory misií cez Pápežské misijné diela, kedy sa obetovaním úmyslu veľmi pomohlo aj misionárom v zahraničí. Slávenie sv. omší počas oktávy po Vianociach a Veľkej noci sa riadi usmernením podľa direktória. Každý deň oktávy má svoju vlastnú omšu nepovoľujú sa žiadne iné omše, ani zádušné okrem pohrebnej a v deň Narodenia Pána a jeho Vzkriesenia, ani pohrebné. Aby sme správne chápali, tu sa nejedná o úmysel omše za zomrelých, ale o formulár omše, teda to aký formulár kňaz použije pri slávení omše. Misál, kniha z ktorej kňaz slúži omšu obsahuje rôzne formuláre omší okrem iného aj zádušné (ktoré sa môžu sláviť napríklad po prijatí o správy o úmrtí, vo fialovej farbe), či pohrebné. Direktórium nariaďuje použiť formulár omše v oktáve, ale vôbec nehovorí o tom aký úmysel omše kňaz má slúžiť. Ide teda o dve rôzne veci formulár sv. omše podľa liturgie a úmysel omše na ktorý sa omša slúži. Keďže omše v oktáve majú mať slávnostný charakter preto sa zakazuje aby sa slúžil formulár smútočný, čo znamená zádušná omša alebo votívna omša o nejakom svätom, ktorý nie je uvedený direktóriu. Cieľom je aby mala oktáva slávnostný charakter. Úmysel omše teda to začo kňaz slúži omšu je však už úplne iná vec, takže v tomto prípade je možné slúžiť aj každodenné omše za zomrelých, avšak s použitím formuláru omše z oktávy.
  • Púť zaľúbených: na ktorú pozývajú Saleziáni don Bosca a Pavlíni, sa uskutoční 20. februára. Tento ročník bude veľmi špecifický - po prvýkrát sa bude konať online cez Youtube kanál. Púť je určená pre všetkých zaľúbených (chodiacich, snúbencov i manželov), ale aj pre jednotlivcov. Viac sa dozviete na stránke www.zalubeni.sk.
  • Úmysly sv. omší vo farskom kostole budeme slúžiť bez účasti verejnosti Deň slávenia Kňaz, ktorý odslúži úmysel Úmysel Pondelok farár za + Ladislava Šenkeryho a Mariana Rolína kaplán za + Antona, Helenu a Máriu Utorok farár za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Máriu a Jozefa kaplán za + Vladimíra Končála Streda farár za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Jakuba kaplán za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre členov rodiny Štvrtok farár za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Miroslava a Miroslavu kaplán za + Vladimíra, Štefana, Annu a Petra Piatok farár za + Vladimíra Vaňka kaplán za + Paulínu Jakubčíkovú Sobota farár za + členov rodiny farár kaplán za + Annu 2. nedeľa farár za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Melániu pri príležitosti slávenia 91. narodenín kaplán za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Ľudmilu, Jána, deti a vnúčatá Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

Vitajte na stránkach projektu farské oznamy!

Projekt vzniká z túžby prispieť  aj takýmto spôsobom ku aktívnejšiemu životu farností na Slovensku.
Jeho cieľom je, aby každý veriaci kresťan mal možnosť jednoduchého prístupu ku nedeľným farským oznamom,
a tak sa mohol ľahšie zapojiť do diania vo svojej farnosti.

Stránka farskeoznamy.sk dáva možnosť uverejniť  nedeľné oznamy v elektronickej podobe
pre svojich farníkov aj v tých farnostiach, ktoré nemajú svoju vlastnú internetovú 
stránku.

Pozývame vás, aby ste za zapojili do projektu tak,
že budete pridávať oznamy za svoju farnosť
(ako kňaz alebo ako veriaci laik v spolupráci s kňazom vašej farnosti).

Ďakujeme!