Oznamy pre Farnosť Púchov

29.11. - 05.12. 2021 48. Týždeň

  • 1. adventná nedeľa - 28. novembra 2021 Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis od 25. novembra 2021 do odvolania udeľuje dišpenz (oslobodenie): veriacim katolíkom latinského obradu, ktorí sa nachádzajú na území Žilinskej diecézy, od povinnosti zúčastniť sa na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok (kán. 1247). Biskup sa rozhodol udeliť dišpenz vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a protipandemické opatrenia a duchovný pokoj jednotlivých veriacich. Všetky sv. omše vo farskom i filiálnom kostole sa budú sláviť neverejným spôsobom. Streamovanie (online prenos sv. omší cez internet): začína za účasti celebrujúceho kňaza a nevyhnutnej asistencie vo filiálnom kostole v Streženiciach v dnešnú nedeľu o 8.30 prostredníctvom nášho farského webu. Adventné vence si môžete priniesť na posvätenie pred sv. omšou do filiálneho kostola a po sv. omši si ich vyzdvihnúť. Modlitba pri adventnom venci: je uvedená na webovej stránke farnosti, vhodná pre individuálnu, alebo rodinnú pobožnosť. Termín sv. spovede: je možné dohodnúť telefonicky. Pre vybavovanie administratívnych záležitostí: použite prioritne emailovú, alebo telefonickú komunikáciu. Krstné listy, potvrdenia a všetky dokumenty: je možné vybaviť telefonicky. Zapisovanie úmyslov sv. omší: je možné dohodnúť telefonicky.
  • Zbierka na Charitu: Lockdown sa nás všetkých opätovne dotýka. Verejné bohoslužby sú zakázané, veriaci počas najbližšej nedele, kedy sa má zbierka konať, neprídu. Kostoly sú zatvorené, čo bude mať negatívny dopad na zbierku pre našu diecéznu charitu. Diecézna charita Žilina je v nezávideniahodnej situácii, potrebuje naše modlitby, podporu a pomoc. Preto vás prosíme o zapojenie sa do zbierky. Prosíme, aby ste urobili, čo je vo vašich možnostiach a pomohli, možností je viac. Svoj milodar môžete vložiť na účet: SK55 0900 0000 0051 4610 5190, VS: 111. Alebo si môžete vybrať inú možnosť podpory, na plagáte sú viaceré spôsoby: QR kód, alebo aj odovzdanie kňazovi pri individuálnej pastorácii, či zatelefonovať na farský úrad, kedy by ste mohli svoj milodar priniesť. Spôsoby môžete nájsť na našom farskom webe, kde je uložený plagát, ktorý sa nachádza aj vo výveske pri kostole, alebo na stránke: https://www.charitaza.sk/aktuality-clanky-2/adventna-zbierkana-charitu/ Predsieň farského kostola: bude otvorená vo zvyčajnom čase.
  • Prijímanie Eucharistie mimo sv. omše: kvôli zákazu verejného slávenia bohoslužieb, avšak v rámci individuálnej pastoračnej starostlivosti a cesty individuálnej návštevy kostola a späť, budeme aplikovať spôsobom, aby sme predišli zhromažďovaniu veriacich. Sv. prijímanie budeme podávať pri sakristii, veriaci budú prichádzať v rozstupoch cez vstup do záhrady pri kostole bránkou od Vúb, prijmú Eucharistiu a hneď odídu domov cez farský dvor, alebo bránkou - výstupom od predajne kobercov. Pri farskom kostole v Púchove bude táto príležitosť v nedele v čase od 10.00 - 11.00, v pracovné dni od 17.30 - 17.45. Pri filiálnom kostole v Streženiciach bude táto príležitosť v dnešnú nedeľu v čase od 9.30 - 10.00. V budúcom týždni v pondelok v rámci individuálnej pastoračnej starostlivosti prebehne spovedanie v čase 15.45 - 16.30, popri vyspovedaní, bude podávaná Eucharistia. V piatok bude Eucharistia v Streženiciach podávaná od 17.30 do 18.00. Za túto činnosť vyslovujeme úprimné Pán Boh odplať a požehnaj našim mimoriadnym rozdávateľom Eucharistie. Počas dnešnej nedele bude možnosť po prijatí Eucharistie prispieť v zbierke na charitu.
  • Sv. omša v Streženiciach: bude v piatok o 18.30. Úmysly sv. omší vo farskom kostole budeme slúžiť bez účasti verejnosti (si môžete pozrieť vo výveske a na webe našej farnosti) Deň slávenia Kňaz, ktorý odslúži úmysel Úmysel Pondelok farár za + Bohuslava a Tatianu kaplán za + Danielu, Martu a Margitu Utorok farár za Boží ľud kaplán za + Karola, Jozefa, Antóniu a Jozefa Streda farár za + Mariána, Tomáša, Rozáliu, Katarínu, Jakuba a Rozáliu kaplán za + Milana Hudeca Štvrtok farár za + Rudolfa kaplán za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre Annu Pivkovú Piatok farár za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Miriam a členov rodiny kaplán za + Ladislava Sršňa Sobota farár na úmysel ordinára kaplán za zdravie, prácu, Božiu pomoc, Božiu ochranu pre Máriu, Mariannu, Andreu, Petra, Ivana, požehnané manželstvo, za + Ladislava, Jozefa, Alojza, Annu, Alojza, Alžbetu a Františka 2. adventná nedeľa (Biblická) farár za zdravie, Božiu pomoc, Božiu vedenie pre duchovných našej farnosti farár za + Miroslava na počesť 10. výročia kaplán za + Pavla, Jozefa a Emíliu kaplán za + Vavrinca Slováka
  • Ostražitosť v súvislosti so žiadosťami o finančnú pomoc: je aktuálna najmä v stále blížiacom sa čase Vianoc, kedy môžeme pozorovať stúpajúci počet ľudí, či rôznych organizácií, ktorí sa snažia oslovovať nás osobne na ulici, pred vstupom do nákupných centier, telefonicky, písomne, či elektronickou poštou. Žiadajú nás o finančný príspevok pre niekoho, kto je chorý, nevládny, či akokoľvek trpiaci, často apelujúc na náš súcit, či vierovyznanie. Ich žiadosť je často sprevádzaná vytváraním tlaku na naše kresťanské cítenie a svedomie. Cieľom tejto výzvy nie je urobiť za vás rozhodnutie, či prispieť, alebo nie. Cieľom nie je ani vyjadriť sa, či sú ich príbehy pravdivé a žiadosti opodstatnené, alebo vymyslené a preto podvodné. Cieľom tejto výzvy, je posilniť a ochrániť vaše svedomie pred manipuláciou. Jednou z možných reakcií je vysvetliť tým, ktorí vás oslovia so žiadosťou o príspevok, že naše charitné aktivity spravuje a organizuje diecézna charita. Pravidelne prispievate v zbierkach na aktivity slovenskej katolíckej charity, ako je tomu i dnes. Každý váš príspevok je veľkou pomocou trpiacim a zápasiacim o denné prežitie. Katolícka charita pravidelne vydáva správu o tom, kde boli použité vaše milodary. Takisto podporujete aktivitu erka Dobrá novina, kde obetujete svoje milodary koledníkom, ktorí navštívia váš príbytok v čase Vianoc. Aj vďaka vám sa podarilo zachrániť a zmeniť mnoho životov. V uplynulom roku ste obetovali svoje potraviny a drogériu v zbierke, ktorú organizovala diecézna charita v spolupráci s Tescom. Aj vďaka Vám sa nám podarilo vyzbierať 23 ton v hodnote 40 151€. Vďaka tejto obete ste umožnili mnohým rodinám mať radostnejšie Vianoce. Tieto skutočnosti uvádzame iba z jediného dôvodu, aby ste nemali obavy povedať tým, ktorí apelujú na vaše svedomie, vieru a charakter nasledovné: „Prepáčte, ale ja som už prispel / prispela v zbierke na charitu a prispejem aj koledníkom v Dobrej novine. Ak chcete, obráťte sa so svojim problémom na tieto organizácie a hľadajte riešenie spolu s nimi.“ Vy milí veriaci robíte aj v tejto oblasti veľa za čo vám patrí hlboká vďačnosť a hojné nebeské požehnanie. Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

Vitajte na stránkach projektu farské oznamy!

Projekt vzniká z túžby prispieť  aj takýmto spôsobom ku aktívnejšiemu životu farností na Slovensku.
Jeho cieľom je, aby každý veriaci kresťan mal možnosť jednoduchého prístupu ku nedeľným farským oznamom,
a tak sa mohol ľahšie zapojiť do diania vo svojej farnosti.

Stránka farskeoznamy.sk dáva možnosť uverejniť  nedeľné oznamy v elektronickej podobe
pre svojich farníkov aj v tých farnostiach, ktoré nemajú svoju vlastnú internetovú 
stránku.

Pozývame vás, aby ste za zapojili do projektu tak,
že budete pridávať oznamy za svoju farnosť
(ako kňaz alebo ako veriaci laik v spolupráci s kňazom vašej farnosti).

Ďakujeme!