Oznamy pre Farnosť Púchov

26.07. - 01.08. 2021 30. Týždeň

  • V liturgickom týždni budeme sláviť:  v pondelok spomienku na sv. Joachima a Annu, rodičov Panny Márie;  v utorok spomienku na sv. Gorazda a spoločníkov;  vo štvrtok spomienku na sv. Martu;  v piatok ľubovoľnú spomienku na sv. Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa Cirkvi;  v sobotu spomienku na sv. Ignáca z Loyoly, kňaza;  18. nedeľu.
  • Deň, čas a úmysel sv. omší vo farskom kostole: (si môžete prečítať vo výveske a na webovej stránke farnosti): Pondelok 6.30 za + Štefana, Annu, Antona a Máriu 17.30 za + Irmu, Ondreja a Františka Utorok 6.30 za + preláta Jána Štefana Palkoviča 17.30 za + Štefana, Sabínu, Ladislava a Annu Streda 6.30 za + Júliu, Ľudmilu, Imricha, Jána, Jozefínu, Milana, Máriu, Stanislava a Helenu 17.30 za Boží ľud Štvrtok 6.30 za + Vendelína, Apolóniu a Vendelína 17.30 za + Vojtecha, Martu, Mariána, Vieru a Michala Piatok 6.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Róberta 17.30 za + Helenu Mikulovú Sobota 6.30 za + Karla a Marcelu Sobota: vigília z nedele 18.30 za + Annu, Jána, Máriu, Jozefa, Annu a Marušku 18. nedeľa 7.00 za + biskupov Jána Pásztora, Eduarda Nécseya, Františka Tondru, Dominika Tótha, Štefana Sečku a kardinála Jána Chryzostoma Korca 8.30 za + Júliu Koňuchovú 10.00 na úmysel 18.30 za + Romana Luliaka
  • Krst siedmeho dieťaťa v rodine: je na základe túžby otca biskupa a rozhodnutí rodičov, rezervovaný diecéznemu biskupovi. V našej farnosti privítame otca biskupa v stredu na sv. omši o 17.30, pri ktorej pokrstí Dominika Šedivého. Srdečne vás pozývame na sv. omšu spojenú so slávením krstu. Sv. omša v Streženiciach: bude slávená v pondelok o 18.30. Sviatosť manželstva chcú prijať: Marek Kucej a Paulína Svoradová obaja pochádzajúci z farnosti Púchov. Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, je povinný ohlásiť to vo farskom úrade. Zároveň zahrňme snúbencov do svojich modlitieb.
  • Benefičný koncert v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Butkov: na podporu misijných diel pápeža Františka v Afrike usporiadajú Pápežské misijné diela, nadácia AGAPA a Považská cementáreň, a.s., v sobotu o 18.00. O zábavu sa postarajú Vlasta Mudríková a Kandráčovci. Považská cementáreň, a.s., poskytla pre záujemcov z našej farnosti sponzorsky jeden autobus, ktorý bude odchádzať od farského kostola o 16.45 a privezie účastníkov naspäť približne o 20.00 späť ku kostolu. Nahlásiť sa je možné v sakristii, k dispozícii je ešte 6 miest. Viac informácii vo výveske a na webe farnosti.
  • Adoračné dni vo farskom kostole: v budúcom týždni budú v utorok a na budúcu nedeľu. Adorácia vo štvrtok: po večernej sv. omši bude pod vedením Kresťanských rodín farnosti hudobne do prevádzaná mládežníckym spevokolom, ktorý bude hudobne do prevádzať aj sv. omšu. Modlitba sv. ruženca pod vedením ružencového spoločenstva vo farskom kostole: bude na budúcu nedeľu o 15.30. Laické spoločenstvo BSJ: bude mať duchovnú obnovu na budúcu nedeľu po ruženci v prednáškovej miestnosti farského úradu. Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 18, Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.

Vitajte na stránkach projektu farské oznamy!

Projekt vzniká z túžby prispieť  aj takýmto spôsobom ku aktívnejšiemu životu farností na Slovensku.
Jeho cieľom je, aby každý veriaci kresťan mal možnosť jednoduchého prístupu ku nedeľným farským oznamom,
a tak sa mohol ľahšie zapojiť do diania vo svojej farnosti.

Stránka farskeoznamy.sk dáva možnosť uverejniť  nedeľné oznamy v elektronickej podobe
pre svojich farníkov aj v tých farnostiach, ktoré nemajú svoju vlastnú internetovú 
stránku.

Pozývame vás, aby ste za zapojili do projektu tak,
že budete pridávať oznamy za svoju farnosť
(ako kňaz alebo ako veriaci laik v spolupráci s kňazom vašej farnosti).

Ďakujeme!