Oznamy pre Farnosť Púchov

23.05. - 28.05. 2022 21. Týždeň

  • Prosebné dni: sú v pondelok, v utorok a v stredu, záväzný je jeden deň. Ich obsahom sú prosby za úrodu. My budeme prosiť dobrotivého Pána Boha o požehnanie našej budúcej úrody v pondelok a v utorok prostredníctvom votívnej sv. omše a prosieb v nej na daný úmysel. V liturgickom týždni budeme sláviť: v pondelok a v utorok votívnu sv. omšu „V čase sejby“ na základe prosebných dní; vo štvrtok slávnosť Nanebovstúpenia Pána, prikázaný sviatok, sv. omše budú o 6.30, o 8.30 a o 18.30 v Púchove, v Streženiciach o 17.00. Vigílna sv. omša z tohto sviatku bude slávená i deň predtým, čiže v stredu o 17.30 v Púchove; v piatok ľubovoľnú spomienka na sv. Augustína z Canterbury, biskupa; 7. veľkonočnú nedeľu.
  • Deň, čas a úmysel sv. omší vo farskom kostole: (si môžete prečítať vo výveske a na webovej stránke farnosti): Pondelok6.30za Boží ľud 17.30za zdravie a Božiu pomoc pre Martu a členov rodiny Utorok6.30za + Petra 17.30za + Máriu, Annu, Jozefa, Antona, Jozefa a Antóniu Streda6.30za + Milana Streda: vigília zo sviatku 17.30za + Veroniku a Štefana Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok 6.30za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie a pomoc pri štúdiu pre dcéru 8.30za + Máriu Mosorjakovú - Cipkovú 18.30za + Štefana Chovančíka Piatok6.30za + Magdalénu 17.30za + Andreu, Dušana, Františka a Annu Sobota6.30za + Irenu, Rudolfa, Františka, Veroniku, Ferdinanda a Jaroslava Sobota: vigília z nedele 18.30 za zdravie, Božiu pomoc a vedenie pre Jozefa, členov rodiny, za + Pavla, Máriu, Oľgu, Miroslava, Pavla, Annu, Máriu a starých rodičov 7. veľkonočná nedeľa 7.00za + Helenu, Štefana, Annu, Margitu a Jána 8.30za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre syna 10.00za + Jozefa Mozolu 18.30za + Petra, Viktora, Viliama a Vojtecha
  • Sv. omša v Streženiciach: bude slávená v pondelok o 18.30. Deviatnik k Duchu Svätému: sa začneme modliť od piatka pred sv. omšou. Čítanie Sv. Písma - N. Zákona: začne v rámci projektu „KROK“ v nedeľu o 16.30 v prednáškovej miestnosti. Zbierka na kostol: je dnes, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať cirkevné ustanovizne.Zbierka na katolícke masmédia: bude na budúcu nedeľu, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať šírenie ducha evanjelia i prostredníctvom katolíckych masmédií. Púť k Najsvätejšej Trojici v Rajeckej Lesnej: bude 11. - 12. júna, viac info vo výveske. Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 17, Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.

Vitajte na stránkach projektu farské oznamy!

Projekt vzniká z túžby prispieť  aj takýmto spôsobom ku aktívnejšiemu životu farností na Slovensku.
Jeho cieľom je, aby každý veriaci kresťan mal možnosť jednoduchého prístupu ku nedeľným farským oznamom,
a tak sa mohol ľahšie zapojiť do diania vo svojej farnosti.

Stránka farskeoznamy.sk dáva možnosť uverejniť  nedeľné oznamy v elektronickej podobe
pre svojich farníkov aj v tých farnostiach, ktoré nemajú svoju vlastnú internetovú 
stránku.

Pozývame vás, aby ste za zapojili do projektu tak,
že budete pridávať oznamy za svoju farnosť
(ako kňaz alebo ako veriaci laik v spolupráci s kňazom vašej farnosti).

Ďakujeme!