Oznamy pre Farnosť Púchov

03.08. - 09.08. 2020 32. Týždeň

  • V liturgickom týždni budeme sláviť: • v utorok spomienku na sv. Jána Mária Vianneya, kňaza; • v stredu ľubovoľnú spomienku na výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme; • vo štvrtok sviatok Premenenia Pána; • v piatok ľubovoľnú spomienku na sv. Sixta II., pápeža a jeho spoločníkov, mučeníkov; • v sobotu spomienku na spomienku na sv. Dominika, kňaza; • 19. nedeľu.
  • Deň, čas a úmysel sv. omší vo farskom kostole: (si môžete prečítať vo výveske a na webovej stránke farnosti): Pondelok 6.30 za + Janu, Emíliu, Ondreja, Alžbetu a Karola 17.30 za + Helenu, Jozefa, Evu, Rozáliu a Žofiu Utorok 6.30 za + Róberta 17.30 za + Vendelína, Máriu a Juraja Streda 6.30 za + Ivana 17.30 na úmysel Štvrtok 6.30 za + Štefana, Stanislava, Róberta, Annu a Donáta 17.30 na úmysel Piatok 6.30 za + Alojza 17.30 za + Jozefa Majtána Sobota 6.30 za + Pavla, Máriu, Pavla, Františka, Annu, Alojza a Jozefa Sobota: vigília z nedele 18.30 za + Annu, Augustína, Annu a Františka 19. nedeľa 7.00 za Boží ľud 8.30 za + Annu, Františka, Johanu, Jozefu a Jozefa 10.00 za + Štefana a Katarínu 18.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre členov rodiny Gabčovej, Žiačikovej, za + Mariannu, Juraja, Hermínu a Františka
  • Spovedanie chorých k 1. piatku: začne v pondelok od 8.00. Sv. spoveď k 1. piatku bude s vymedzeným časom: • 30 minút od pondelka do piatku pred rannými sv. omšami a pred večernou sv. omšou v pondelok, v utorok a v stredu; • 14.30 - 17.30 vo štvrtok a v piatok v Púchove; • 16.00 - 16.45 v utorok v Streženiciach. Eucharistická adorácia v budúcom týždni bude: • v utorok: po večernej sv. omši; • vo štvrtok: od 14.30 - 17.25 a po večernej sv. omši; • v piatok: formou prvopiatkovej pobožnosti vo farskom i filiálnom kostole po sv. omšiach
  • Sobota Božieho milosrdenstva: na hore Butkov začne o 9.30. Viac info vo výveske. Zbierka na dlh farnosti za novostavbu materskej školy: bola minulý víkend. Obetovali ste v nej celkovo 3 206,85€. Z toho veriaci v Streženiciach prispeli sumou 204,55€, veriaci v Nimnici sumou 94,32€. Individuálni darcovia prispeli v uplynulých 3 mesiacoch vkladom na účet sumou 645€. Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podieľať sa i takýmto spôsobom na ľudskej a duchovnej formácií detí. Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 3, Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.

Vitajte na stránkach projektu farské oznamy!

Projekt vzniká z túžby prispieť  aj takýmto spôsobom ku aktívnejšiemu životu farností na Slovensku.
Jeho cieľom je, aby každý veriaci kresťan mal možnosť jednoduchého prístupu ku nedeľným farským oznamom,
a tak sa mohol ľahšie zapojiť do diania vo svojej farnosti.

Stránka farskeoznamy.sk dáva možnosť uverejniť  nedeľné oznamy v elektronickej podobe
pre svojich farníkov aj v tých farnostiach, ktoré nemajú svoju vlastnú internetovú 
stránku.

Pozývame vás, aby ste za zapojili do projektu tak,
že budete pridávať oznamy za svoju farnosť
(ako kňaz alebo ako veriaci laik v spolupráci s kňazom vašej farnosti).

Ďakujeme!