Oznamy pre farnosť Púchov

17.02. - 22.02. 2020 8. Týždeň

  • V liturgickom týždni budeme sláviť: • v pondelok ráno vo farskom kostole ľubovoľnú spomienku na siedmich sv. zakladateľov rehole služobníkov Panny Márie, v pondelok večer vo farskom kostole slávime fériu s použitím formulára na detské sv. omše; • v piatok ľubovoľnú spomienku na sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi; • v sobotu sviatok Katedry sv. Petra, apoštola; • 7. nedeľu. Detská sv. omša: bude v pondelok o 17.30.
  • Pohreb + Márie Jánoškovej: začne v pondelok v Streženiciach slávením sv. omše o 15.00 vo filiálnom kostole. Večerná sv. omša v Streženiciach nebude, úmysel sv. omše za + Janu, Jozefa a Štefana, bude odslúžený v piatok vo farskom kostole v Púchove o 17.30. Zapisovanie úmyslov sv. omší vo farskom kostole s reguláciou: pokračuje v budúcom týždni v pondelok a v piatok po rannej aj večernej sv. omši, vo štvrtok len po večernej sv. omši. Sv. omša v piatok za účasti žiakov a pedagógov Czš: bude o 8.00.
  • 2% zo svojich daní na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v Cirkevnej Zš: môžete zrealizovať vyplnením Vyhlásenia, ktoré sú k dispozícii vzadu na stolíkoch, príp. si ich môžete stiahnuť zo školskej internetovej stránky. Potvrdenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou Vyhlásenia väčšinou vydávajú priamo zamestnávatelia. Vyplnené, podpísané a potvrdené tlačivá môžete odovzdať v škole, do schránky školy alebo priamo zaslať na daňový úrad. Detailné informácie o tom ako darovať podiel zaplatenej dane nájdete tiež na školskej webovej stránke pod názvom 2% a nachádzajú sa aj vzadu na stolíkoch.
  • Modlitbu chvál: organizujú členovia spoločenstva Mládež rán Kristových na piatok o 18.30 vo farskom kostole po sv. omši, ktorú aj hudobne sprevádzajú. Po skončení bude agapé v prednáškovej miestnosti farského úradu. Viac info na plagáte vo výveske. Sviatosť krstu budeme sláviť vo farskom kostole: v sobotu o 9.00, krstná náuka bude o 8.00 v prednáškovej miestnosti farskej budovy. Krstnej náuky sa musia zúčastniť rodičia a krstní rodičia, bude trvať približne 40 minút, potom bude možné ísť domov pre dieťa a vrátiť sa na krst. Vyspovedať sa bude možné počas týždňa pred sv. omšami vo farskom kostole. Počas krstnej náuky a krstu je možné využiť parkovisko farského úradu vo farskom dvore za podmienky, že nedôjde k zablokovaniu vjazdu do dvora ani výjazdu z garáží. V prípade, že budú obsadené všetky parkovacie miesta, je dovolené parkovať i na trávniku. Detský karneval: je dnes (nedeľa) o 14.00 v telocvični základnej školy J. A. Komenského. Na podujatie vás srdečne pozývajú saleziáni spolupracovníci a ochotní mladí animátori. Ak by chcel niekto prispieť sladkým občerstvením v podobe koláčov, zákuskov, či sladkostí, môže ich priniesť priamo na karneval. Tešíme sa na stretnutie a zábavu.
  • Zbierka na dlh farnosti za novostavbu materskej školy: je dnes, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podieľať sa i takýmto spôsobom na ľudskej a duchovnej formácií detí. Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 10 (v Streženiciach č. 4), Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.

Vitajte na stránkach projektu farské oznamy!

Projekt vzniká z túžby prispieť  aj takýmto spôsobom ku aktívnejšiemu životu farností na Slovensku.
Jeho cieľom je, aby každý veriaci kresťan mal možnosť jednoduchého prístupu ku nedeľným farským oznamom,
a tak sa mohol ľahšie zapojiť do diania vo svojej farnosti.

Stránka farskeoznamy.sk dáva možnosť uverejniť  nedeľné oznamy v elektronickej podobe
pre svojich farníkov aj v tých farnostiach, ktoré nemajú svoju vlastnú internetovú 
stránku.

Pozývame vás, aby ste za zapojili do projektu tak,
že budete pridávať oznamy za svoju farnosť
(ako kňaz alebo ako veriaci laik v spolupráci s kňazom vašej farnosti).

Ďakujeme!