Oznamy pre Farnosť Púchov

01.03. - 07.03. 2021 9. Týždeň

  • Verejné slávenie bohoslužieb: vo farnosti Púchov je stále pozastavené až do odvolania. Všeobecný dišpenz (oslobodenie): od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a v dni prikázaných sviatkov zostáva stále v platnosti. Streamovanie sv. omše cez internet: pokračuje vo filiálnom kostole v nedeľu o 8.30 prostredníctvom nášho farského webu. Predsieň farského kostola: bude otvorená vo zvyčajnom čase. V liturgickom týždni budeme sláviť:  3. pôstnu nedeľu
  • Úmysly sv. omší vo farskom kostole budeme slúžiť bez účasti verejnosti Deň slávenia Kňaz, ktorý odslúži úmysel Úmysel Pondelok farár za + Pavla, Justínu, Kamila a Viliama kaplán za + Dominika, Alžbetu a Tomáša Utorok farár za + Jána, Gabrielu, Jozefa, Annu, Gertrúdu, Alžbetu, Máriu, Datívu a členov rodiny kaplán za + Antona, Annu a Antona Streda farár za + Moniku Černoškovú kaplán za + Alenu, Emíliu, Stanislava, Annu a Jána Štvrtok farár za + Ondreja Sudera kaplán za + Alžbetu, Ambróza a Ondreja Piatok farár na úmysel Bohu známej osoby kaplán za + Máriu Kürthovú Sobota farár za zdravie, prácu, Božiu pomoc, Božiu ochranu pre Máriu, Mariannu, Andreu, Petra, Ivana, požehnané manželstvo, za + Ladislava, Jozefa, Alojza, Annu, Alojza, Alžbetu a Františka kaplán za + Jozefa, Vilmu, Jána, Františka a Júliu 3. pôstna nedeľa farár za Boží ľud kaplán za + Karla, Marcelu a ich rodičov
  • Nová spovednica vo farskom kostole: vznikla vyžitím priestoru za bočným oltárom. Je to v podstate spovedná miestnosť s oddelenými vstupmi pre spovedníka a spovedajúceho sa. Vnútri je sklená priehľadná prekážka s motívom ukrižovaného Krista na Golgote. Symbolický význam umiestnenia spovednice za bočným oltárom, nad ktorým sa čnie veľký kríž, spočíva v zmysle samotného ukrižovania, že Kristus zomrel za naše hriechy a my ich ako bremeno, ktoré nás ťaží, nosíme skladať na Golgotu k jeho krížu. Kristova obeta nás od hriechov oslobodila a toto oslobodenie sa sprítomňuje každým rozhrešením, udeleným prostredníctvom kňaza vo sv. spovedi. Symbolika pokračuje i v tom, že po vyspovedaní sa, bude možné pomodliť, ako poďakovanie za odpustenie na kľakátku neďaleko spovednice. Nad 2ma kľakátkami sa nachádza obraz Ježišovho vzkriesenia, kde vzniká pri modlitbe po vyspovedaní, možnosť precítenia oslobodenia od hriechov a víťazstva nad zlom skrze Ježišovo zmŕtvychvstanie - slávne víťazstvo nad každým zlom, hriechom a smrťou. Každého, kto sa bude túžiť vyspovedať, privíta na vstupných dverách do spovednice priateľský obraz Ježiša, ktorý prívetivo pozýva k upokojeniu duše a načerpaniu novej sily skrze sviatosť zmierenia. Atmosféru Golgoty dotvára vhodne upravené osvetlenie. Spovednica spĺňa kritériá dnešnej doby - epidemiologické kritériá. Je vybavená kontinuálnym vetraním počas spovedania, čím sa minimalizuje možné nakazenie. Dielo sponzorsky vytvorili členovia rodiny oddaných veriacich, ktorí počas dlhých mesiacov svojpomocne a veľmi prácne pracovali na každom detaile spovednice. K spovednici darovali, obrazy v spovednici, nad kľakátkami ako i nový koberec pred bočným oltárom a kompletné vybavenie spovednice. Za všetku ich námahu a tento skvostný dar, ktorý bude slúžiť celej našej farskej komunite, vyjadrujeme členom rodiny úprimné Pán Boh odplať a požehnaj. Spolu s nimi sa z novej spovednice tešíme a veríme, že veriaci, pristupujúci k sv. spovedi, sa už nebudú cítiť stiesnene, priestorovo a zvukovo obmedzení. Veríme, že práve dôstojne pripravený priestor novej spovednice, im bude veľmi nápomocný, v úprimnom a duchovne sústredenom absolvovaní sviatosti zmierenia. Fotografie novej spovednice si môžete pozrieť na našom webe.
  • Informácie o možnosti nahlásenia úmyslov sv. omší v roku 2021: získate na telefónnom čísle farského úradu. Zbierka na kostol: je dnes a v nasledujúci týždeň, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať cirkevné ustanovizne. Pán Boh odplať a požehnaj: vašu ochotu aj v tejto náročnej situácii v čase zatvorených kostolov prispieť na správu kostolov či už formou vhodenia príspevku do pokladničky v predsieni kostola, alebo vkladom na účet farnosti.

Vitajte na stránkach projektu farské oznamy!

Projekt vzniká z túžby prispieť  aj takýmto spôsobom ku aktívnejšiemu životu farností na Slovensku.
Jeho cieľom je, aby každý veriaci kresťan mal možnosť jednoduchého prístupu ku nedeľným farským oznamom,
a tak sa mohol ľahšie zapojiť do diania vo svojej farnosti.

Stránka farskeoznamy.sk dáva možnosť uverejniť  nedeľné oznamy v elektronickej podobe
pre svojich farníkov aj v tých farnostiach, ktoré nemajú svoju vlastnú internetovú 
stránku.

Pozývame vás, aby ste za zapojili do projektu tak,
že budete pridávať oznamy za svoju farnosť
(ako kňaz alebo ako veriaci laik v spolupráci s kňazom vašej farnosti).

Ďakujeme!